Thema week 32

Beluister hier het woord van deze week

Just Jesus [1] Door Corné Westerman

19 Jezus kwam Jericho binnen en liep door de stad. 2 Daar woonde Zacheüs, het hoofd van de belasting-ontvangers. Hij was heel rijk. 3 Hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar dat lukte niet, want hij was klein en er waren te veel mensen. 4 Daarom liep hij hard vooruit en klom in een vijgenboom die op een plek stond waar Jezus voorbij zou komen. Dan zou hij Jezus kunnen zien. 5 Toen Jezus bij de boom kwam, keek Hij omhoog en zei tegen Zacheüs: “Zacheüs, kom vlug naar beneden. Want Ik moet vandaag bij jou op bezoek komen.” 6 Zacheüs kwam vlug naar beneden en ontving Hem blij als gast in zijn huis. 7 Toen de mensen dat zagen, mopperden ze allemaal en zeiden: “Hij is bij een slecht mens [a] op bezoek.” 8 Maar Zacheüs ging staan en zei tegen de Heer Jezus: “Heer, ik ga de helft van alles wat ik heb aan de arme mensen geven. En als ik iemand te veel belasting heb laten betalen, betaal ik hem vier keer zoveel terug.” 9 Jezus zei tegen hem: “Vandaag is deze man gered, omdat ook hij een zoon van Abraham [b] is. 10 Want de Mensenzoon is gekomen om mensen die bij God weggelopen waren, te zoeken en te redden.” Lukas 19:1-10