Sta op en Genees! (overdenking)

Door René Verheij

Lezen: Jakobus 5:13-16. Jesaja 53:4-6

Vanaf het moment dat Corné mij vroeg om te spreken over het thema sta op en genees, moest ik onmiddellijk denken aan oorzaak en gevolg.

Waarom is genezing noodzakelijk, en hoe komt het dat genezing nodig is maar ook vragen als wat is de oorzaak van een ziekte. Heel vaak is het zo dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden of een ongezonde levensstijl ten grondslag liggen aan ziekten. Maar heel vaak is het zo dat een ziekte gerelateerd is aan iets geestelijks of verband houdt met zonden of iets vanuit het voorgeslacht.

Om te beginnen wil ik je meenemen naar daar waar alles is scheef gegroeid. Namelijk het moment dat Adam en Eva een verkeerde keuze maakten door te eten van de Boom van kennis van goed en kwaad. Vanaf dat moment was er een breuk in de schepping die zo perfect in harmonie was. Eigenlijk is ziekte daarmee een direct gevolg van de disharmonie die ontstaan is doordat de mensheid in zonde is gevallen, en daarmee is de wortel van ziekte vloek. Niet elke ziekte heeft een geestelijke achtergrond denk bijvoorbeeld aan een verkoudheid.

Maar over het algemeen kunnen we dus wel stellen dat het merendeel van de ziekten die er zijn, vooral wanneer er sprake is van iets chronisch, te maken heeft met bovenstaande zaken.

Elk mens is door God gemaakt naar lichaam, ziel en geest. Met ons lichaam sporten we, werken we en doen allerlei dingen. Met onze ziel voelen we dingen aan, en hebben we te dealen met gevoelens als boosheid, blijdschap, verdriet. Kortom onze emoties. En onze geest doet niets anders dan communiceren tussen jou en de Geest van God (de Heilige Geest) die als het goed is in je woont. Nu is het zo dat net zoals de Vader, de Zoon en de Heilige Geest onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, ons lichaam, en onze ziel en onze geest ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. En daarmee is het ook zo dat dingen die we in onze ziel voelen zoals boosheid, wrok, onvergevingsgezindheid, bitterheid, zelfverachting, angst en haat lichamelijke gevolgen voor ons hebben.

Ik heb al jaren een boek (van Henry W. Wricht) over het verband tussen bepaalde ziekten en de geestelijke oorzaak daarvan liggen. Dat heb ik er eens op na geslagen. En daarbij kom ik tot de conclusie dat levensheiliging en gezondheid onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Het leven met (onbeleden) zonden en bijvoorbeeld onvergevingsgezindheid, maar ook zaken vanuit het voorgeslacht, kunnen desastreuze gevolgen hebben voor onze gesteldheid en gezondheid. Daarnaast is het ook zo dat hoe we zelf in het leven staan, mede bepaalt hoe we ons voelen. De bijbel vertelt ons dat een vrolijk hart, de gezondheid bevordert (Spreuken 17:22). Spanningen en angsten, zo stond in dit boek, worden heel vaak door medici in verband gebracht met hoge bloeddruk. En het is ook gebleken dat mensen die te maken hebben met autisme, ook heel vaak te maken hebben met verwerping en afwijzing, en dat mensen met bijvoorbeeld Psoriasis heel vaak te maken hebben met zelfverachting, of een gebrek aan zelf respect en een identiteitsconflict. Zo worden hier tal van voorbeelden genoemd.

Natuurlijk geloof ik in genezing. Het was Jezus zelf die het ons als discipelen heeft opgedragen om uit te spreken in Zijn naam (Marcus 16:18b). Ook geloof ik dat genezing bij de kerk van onze tijd hoort ik geloof namelijk dat door onszelf door Jezus met God de Vader te laten verzoenen, dat daarin genezing besloten ligt. Ik wil daarin wel kwijt dat genezing niet het doel is, maar dat God het doel is, en vanuit relatie met God is het zo dat het gebed van een rechtvaardige (gerechtvaardigde) krachtig en effectief is, omdat Gods geest daar kracht aan verbindt.

Daarnaast geloof ik ook dat we keuzes moeten gaan maken en breken met oude gewoonten en ons leven moeten laten heiligen door Gods Geest. Het is belangrijk dat je geestelijk, lichamelijk en zielmatig goed voor jezelf zorgt. Hierdoor komt de harmonie en balans zoals God die oorspronkelijk in jou bedoeld had weer terug. Je lichaam is namelijk een tempel waarin Gods Geest in jou woont (1 Korinthe 6:19). En het is zaak om die tempel in elk opzicht schoon te houden.

Dank God, dat Jezus voor ons is gestorven

Waar ik nu eigenlijk naartoe wil, is dat God ons graag geneest van de ziekten waarmee we te kampen hebben (Psalm 103:3) en dat we ook absoluut mogen gaan voor het wonder van genezing, maar dat we daarin aan een paar zaken nooit voorbij mogen gaan, en dat is het hebben van geloof, het belijden van onze zonden naar God en naar elkaar, dat niet het wonder centraal staat, maar dat God centraal staat. En daarnaast is het zo dat we genezing niet mogen claimen, en dat God soeverein is in hoe Hij genezing schenkt en wanneer.

Ik heb zelf ooit een keer getuigen mogen zijn hoe God bij iemand een wonder deed en een nier weer genas. En natuurlijk hadden we echt zoiets van whow, dat we dit mochten meemaken. We waren enorm onder de indruk van wat God deed. Ik werd daar enorm door bemoedigd hoe groot God is.

Maar aan de andere kant besef ik me ook heel goed dat jij misschien al wel jaren zit te wachten op een wonder, wat tot nu toe nog nooit is gebeurt. Is God jou dan misschien toch vergeten? Misschien heb jij wel zojuist de onthutsende uitslagen van het ziekenhuis gekregen, en zie je het helemaal niet meer zitten. Weet dan dat God een eeuwig plan met je heeft, en dat jou naam in de palm van Zijn hand gegraveerd staat. Wanneer jij onvoorwaardelijk jou handen in Zijn handen legt, dan komt het hetzij nu, hetzij later goed.

Hoe jou lichamelijke, geestelijke gesteldheid ook is, weet dat Zijn eeuwige armen altijd onder je zijn om je te dragen.