Je wordt gezien!

De wereld is keihard voor elkaar, iedereen moet maar doen wat andere doen, en als je dat niet doet tja dan hoor je er niet bij. Dan ben je een buiten beentje, dan ben je een apart geval en lopen mensen liever met een boogje om je heen. Zo moet ik aan het volgende bijbel gedeelte denken waar een zekere Zacheüs ook een buitenbeentje was.

Jezus kwam in Jericho, maar bleef er niet. Hij trok meteen verder. 2-3 Een zekere Zacheüs, een hoofdtolontvanger, die schatrijk was, probeerde Jezus te zien te krijgen. Maar hij kon niet over de mensen heenkijken, omdat hij klein was. 4 Daarom liep hij hard vooruit en klom in een wilde vijgeboom om Hem toch te kunnen zien. 5 Toen Jezus daar langskwam, keek Hij omhoog. Hij riep Zacheüs bij zijn naam. “Zacheüs! Kom vlug uit die boom! Want Ik moet vandaag in uw huis zijn!” 6 Zacheüs liet zich snel uit de boom zakken en ontving Jezus gastvrij in zijn huis. Wat was hij blij! 7 Maar dat was niet naar de zin van de andere mensen. “Nu is Hij nota bene bij die slechte man op bezoek gegaan”, mopperden ze. 8 Ondertussen was Zacheüs voor de Here gaan staan. “Here”, zei hij, “ik zal de helft van mijn rijkdom aan de armen geven. En als ik iemand teveel belasting heb laten betalen, zal ik hem vier keer zoveel teruggeven.” 9 Jezus zei tegen hem: “Er is vandaag redding gekomen in uw huis. 10 Nu bent u echt een zoon van Abraham. Ik ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden.” (Lukas 19:1-10)

In die tijd was een tollenaar niet echt geliefd in Israël, tollenaren werkten voor de romeinen om belastingen te innen. Er waren tollenaren die zelf meer vroegen voor hun eigen zak, dan begrijp je wel dat mensen daar een hekel aan hadden. Maar hoe komt het dat deze mensen Tollenaars zijn geworden, zouden ze dat doen omdat ze dat geweldig vinden of juist omdat ze eigenlijk niks te verliezen hadden omdat ze toch al een buitenbeentje waren. Ik denk zelf het laatste, ik denk dat de maatschappij de tollenaars zelf gevormd heb in die tijd. Deze mensen gaan op zoek naar geluk en zoeken het op een verkeerde manier op. Zacheüs vind ik daar een voorbeeld in, diep in zijn hart was hij benieuwd wie Jezus was en wilde hij Hem graag zien. Maar omdat hij klein was ging hij in de boom zitten om Jezus te zien, hij wist alleen niet dat dit zijn leven compleet op zijn kop zou gaan zetten. Jezus wist dat wel Hij zag Zacheüs in die boom zitten en riep hem. Zo roept Jezus ook jou, Hij heeft jou ook gezien. Hij kent jou en heeft jou al lang gezien, Hij wil graag ook jou leven veranderen net zoals Zacheüs.

April 2020 Corné Westerman