De spijker op z’n kop slaan! [1]

Door René Verheij

Regeer met Christus vanuit je geloof in Hem
Lezen: Efeze 6:14-18 en Kolosenzen 2:15

‘God heeft een uitgestippeld plan met je leven’, of ‘er rust een bestemming op je leven’. Misschien nog mooier gezegd ‘God heeft een roeping op je leven gelegd’. Toen ik net tot levend geloof was gekomen kreeg ik heel sterk de gedachte ohoh!!! En wat nu? Nu moet ik vast en zeker de zending in en naar Afrika om daar arme mensen te gaan helpen. Die gedachte greep me echt heel erg aan, niet bepaald omdat ik daar verlangen naar had! Integendeel daar schrok ik van terug. Naast dat ik het helemaal niet zag zitten om naar Afrika te gaan achtte ik mezelf ook helemaal niet capabel daartoe.
En daar wil ik het graag over gaan hebben!

Namelijk dat door de hele bijbel heen God eigenlijk altijd door mensen heen gewerkt heeft die zichzelf niet capabel vonden of die anderen niet capabel vonden. Maar aan wie is het nu om te bepalen of je capabel bent of niet? Ik wil het nog sterker zeggen: je moet er absoluut van overtuigd zijn dat het van God is om überhaupt iets over de capaciteiten van anderen te zeggen. In de bijbel staan tal van voorbeelden van mensen die niet capabel werden geacht.

Neem nu het leven van Koning David. Toen de profeet Samuël er door God op uit werd gestuurd om een nieuwe koning over Israël te zalven, kwam Hij uit bij het huis van Isaï, Isaï trommelde al zijn zonen op. En telkens toen Samuël aan God vroeg: ‘is deze het?’ zei God: ‘nee, deze is het niet’. toen ging Isaï nog eens nadenken, en kwam hij tot de conclusie dat hij nog een zoon had (waarschijnlijk een buitenechtelijke). Hij zal het ook wel niet zijn, maar vooruit, Isaï liet hem toch maar halen. David kwam binnen, waarschijnlijk nog in z’n schaapsherders kloffie, en Samuël vroeg weer aan God ‘is deze het?’ en wat denk je? ‘Ja zei God, deze is het’ en zo werd David gezalfd tot koning over Israël.

David werd nog niet gelijk koning, daar ging nog heel wat aan vooraf. Onder anderen de volgende geschiedenis. (1Samuël 17:1-52)

Israël was in oorlog met de Filistijnen, en elke dag kwam er een Filistijnse reus uit hun kamp naar voren die het volk Israël vervloekte, belachelijk maakte en intimideerde. Elke dag traden beide legers naar voren, en hieven strijdkreten tegen elkaar aan, maar telkens als die reus naar voren kwam, dan deinsde Israël terug, en werden ze bang.

Ken jij dat?

Soms kunnen er van die situaties, negatieve gedachten of andere dingen in je leven zijn, die je verlammen. Of het kan zijn dat iemand iets tegen je zegt waardoor je achteruit deinst. Dit is precies wat er in dit geval met Israël ook gebeurde. Elke keer weer als die reus daar Goliath daar weer ging staan razen, dan zakte Israël de moed weer in de schoenen. Eigenlijk kun je Goliath zien als de duivel, elke keer opnieuw probeert hij te provoceren en te intimideren, zodat je de moed in de schoenen zakt.

Maar nu komt het!!!

De broers van David zaten ook in het leger, maar ze waren hun boterhammen van thuis vergeten mee te nemen. Isai vroeg aan David, ‘wil jij die niet even brengen’ en zo gezegd, zo gedaan. En toen David daar kwam, was hij helemaal flabbergasted van wat hij zag. David was natuurlijk zelf gewend om zijn kudde te beschermen tegen leeuwen, beren en wolven. Om nu een lang verhaal kort te maken. David vroeg of hij dat dal in mocht lopen als die grote bullebak daar stond. En na veel vijven en zessen mocht dat. Die onbeschofte Filistijn stond daar in een wapenrusting waar je u tegen zegt te schreeuwen en Israël te vervloeken terwijl David kwam aangelopen met alleen een slinger en een tasje met gladde stenen. Moet je opletten wat er nu gebeurt!!! De Filistijn zei tegen David, dat hij zijn vlees aan de vogels en aan de dieren op het land zou geven, waarop David antwoordde : Jij kom mij tegemoet met al jou wapens, maar ik kom jou tegemoet in de naam van de Here God van de Hemelse legers, Hij heeft jou aan mij uitgeleverd. Ik zal je verslaan, en je kop zal er af gaan. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. Dit pikte Goliath niet en hij wilde op David toelopen, maar terwijl hij dat deed, snelde David naar voren en pakte een gladde steen. Hij deed die vlug in zijn slinger, en zwaaide die rond. Hij mikte en zwiep, daar ging de steen. Even was het stil! Totdat hij pok hoorde. De filistijnse reus begon te wankelen, zakte in elkaar en bleef dood op de grond liggen.

Als je het hebt over de spijker op z’n kop slaan!!!

Heb jij misschien ook reuzen in je leven , die je intimideren, bang en belachelijk maken. Het is belangrijk om je te realiseren wie jij bent in de ogen van de levende God, namelijk de Here Jezus. en van daaruit kun je elke vijand een kopje kleiner maken en de spijker op z’n kop slaan. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat je je strijd niet zelf hoeft te strijden, maar dat het Jezus is die jou strijd gestreden heeft. Hij heeft jou vijand verslagen, en openlijk over haar getriomfeerd.

Dit maakt nu het verschil. Hoe sta jij in de strijd? Sta jij daar als als het leger van Israël bij de vallei van Elah tegenover die Filistijn en laat je jezelf lam leggen door satans leugens en laster, of sta je daar als David, en herken je de strijd. David trad op Goliath toe in de volle wetenschap en overtuiging dat God hem de vijand in zijn handen had overgeleverd. Dat maakt echt een heel groot verschil in je leven, namelijk om te weten dat Hij jou wapens in handen heeft gegeven om stand te houden en satan op de vlucht te jagen, en te mogen weten dat Hij de overwinning voor jou heeft behaald. Net op het moment dat alles verloren leek, en het leven van Jezus leek te eindigen in en nederlaag, scoorde Hij de grootste overwinning die de geschiedenis gekend heeft. Hij heeft de dood van z’n macht beroofd, en de duiven met al z’n demon verslagen en vernederd.

Aan jou de keuze!

Laat je jezelf regeren door je moeite, pijn, verdriet, afwijzing, achterdocht of noem het zelf maar op, of kies jij er voor om samen met Jezus is de volle overwinning zelf te regeren over bovenstaande zaken of andere omstandigheden? Hoe je het ook wend of keert, je staat nu op een kruispunt, aan jou is het om te kiezen of je jezelf als slachtoffer opstelt, of dat je jezelf als een overwinnaar opstelt. In mijn leven sta ik elke dag wel een paar keer op zo’n kruispunt. Soms kies ik het verkeerde, en weet je wat nu het mooie is? bij God geld niet ‘eens gekozen altijd gekozen’ maar elke keer mag je weer opnieuw kiezen. En gaat het verkeerd, dan kun je altijd weer opnieuw kiezen om te leven als overwinnaar.

Overwinnaar met en in Hem!