Tussen de lijntjes door schrijven

Door René Verheij

Lezen Jona 1:1-3, Jesaja 43:16 en 19

God komt altijd tot Zijn doel!

Gelukkig kunnen we dat met een gerust hart stellen. God komt altijd tot Zijn doel! Eigenlijk is het verhaal van Jona een heel apart verhaal in de bijbel. Jona was een profeet van God en diende daarmee als spreekbuis van God. Maar dan wel een profeet die het in dit geval even helemaal niet zag zitten om naar God te gaan luisteren. Overigens moet ik er wel bij zeggen dat Jona helemaal niet altijd ongehoorzaam was. Integendeel Jona profeteerde eigenlijk in een hele moeilijke periode waarin het volk Israël achter koning Jerobeam aan volop afgoden diende. En waarin hij dus als het ware constant tussen God en hen instond. Persoonlijk denk ik dat ik Jona er wel recht mee doe om dit ook te noemen.

Maar in het geval van Ninevé zou je kunnen stellen dat Jona gedacht moet hebben ‘Here, ik wil alles voor U doen, behalve dat!’ nu moet je jezelf ook voorstellen dat die Ninevieten ook echt geen lieverdjes waren, en dat ze Israël het leven behoorlijk zuur maakten. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat Jona gedacht heeft ‘Doei God, het was fijn om voor U te werken, maar nu kap ik er mee’. en hij kneep er tussenuit. Hij was er helemaal klaar mee, terwijl God het plan had om de Ninevieten te doen inzien dat ze fout zaten en hen tot inkeer te brengen.

Als het gaat om gehoorzaam zijn!

We weten allemaal wat het is, en we hebben het ook allemaal op school geleerd. Schoonschrijven. Mooie krul letters die precies tussen de lijntjes moesten staan. Mij lukte dat eerlijk gezegd nooit zo goed. Maar ik deed er wel m’n best voor. Dat is eigenlijk wat het leven van een profeet is. goed luisteren naar God, en nauwkeurig Zijn boodschap doorgeven. Tussen de lijntjes blijven dus. Toen ik laatst op zondag in de kerk zat, bepaalde God mij er bij om het te gaan hebben over het tussen de lijntjes door schrijven. En ik begreep meteen wat Hij bedoelde. En ik besefte eigenlijk dat dit een les voor mij was.

Ik wil je een voorbeeld noemen. Het is namelijk zo dat mijn dochter naar het speciaal onderwijs moet, omdat ze dat nodig heeft. mijn zoon zit daar al. Wat mijn zoon betreft was het voor mij meteen duidelijk dat het nodig was, en dat het goed voor hem zou zijn, maar bij mijn dochter was dat voor mij anders. Met mijn verstand wist ik ook wel dat ze het nodig had, maar gevoelsmatig had (en heb) ik het er nog steeds moeilijk mee. Ik wilde het niet accepteren. en dat was nu precies wat God mij die bewuste zondag wilde duidelijk maken, namelijk dat Hij voor mijn dochter een andere weg had dan de gebaande weg die ik voor haar uitgestippeld had. Hij zei letterlijk tegen mij: ‘René, ik wil dat je net als Ik leer om tussen de lijntjes door te schrijven’ en meteen kreeg ik er tranen van in mijn ogen. Ik wist namelijk dat Hij gelijk had.

Wat ik in deze aan het leren ben, dat is dat niet ik het ben die het scenario bepaal, maar dat God het is die dat in mag vullen. God doet soms nieuwe dingen en andere dingen. Dingen die wij niet kunnen begrijpen. Zijn denken gaat ons denken immers ver te boven (Jesaja 55:9). Het is goed om je dat altijd te realiseren. Ook wanneer dingen anders gaan dan dat je gehoopt had. God wilde dat Jona naar Ninevé zou gaan, opdat men zich daar zou bekeren. Dat was het oorspronkelijke plan, en daar is God nooit van afgeweken. Wel was de weg er naartoe een beetje anders. Misschien ken je deze geschiedenis wel. Jona ging aan boord van een boot naar Tarsis. Dus gebruikte God de nodige middelen op Jona toch op de plaats van bestemming te krijgen. Namelijk een mega storm, een grote Vis die Jona inslikte, en uiteindelijk een strand waar hij op uitgespuugd werd. Pas op het moment dat Jona letterlijk echt bijna niet meer verder kon zinken, kwam hij tot inkeer, en begon weer met God te praten (Jona 2:1-9). God droeg Jona nu voor de tweede keer op om naaar Ninevé te gaan, en nu ging hij. Hij begon er te preken dat wanneer men zich niet zou bekeren, God de stad zou omkeren. En wat gebeurt er? Heel de stad komt tot geloof, en tot inkeer. Op en manier die op z’n zachts gezegd toch wel veel omvattend was, kwam God tot Zijn doel dat de Ninevieten gered werden (Jona 3:10).

In het nieuwe testament vinden we een soortgelijk voorbeeld. Daar is namelijk een super fanatieke Farizeeër die er alles aan doet om maar zo vroom mogelijk te leven volgens de joodse wet, en hij wil dat anderen dat ook doen. en wie dat niet doet, die laat hij vervolgen, en in de gevangenis smijten. Je zou deze persoon kunnen vergelijken met de N.S.B. ers in de tweede wereldoorlog. Juist op de christenen (de volgelingen van Jezus had hij het gemunt. Saulus heette deze man. Hij stond juist op het punt om Damaskus binnen te trekken om ook daar de volgelingen van Jezus uit hun huizen te jagen en te straffen (Handelingen 9:3 en 4). Deze Saulus was het ook die de jassen stond vast te houden van de mensen die de apostel Stefanus aan het stenigen waren (Handelingen 7:48). En uitgerekend met deze Saulus had God een ander plan. Hij werd met blindheid geslagen, en hoorde de stem van Jezus uit de hemel zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’. Om een lang verhaal kort te maken, Saulus werd Paulus, en hij heeft verreweg de meeste gemeenten gesticht, en er voor gezorgd dat ook buiten de grenzen van Israël het evangelie verkondigd werd. het feit dat wij in europa het evangelie van Jezus kennen, hebben we naast de Heilige Geest vooral ook aan hem te danken. Ook dit is een prachtig voorbeeld van hoe God tussen de lijntjes door schrijft. En op een super creatieve manier tot Zijn doel komt. En de manieren hoe Hij dat doet, die moeten we helemaal niet willen begrijpen. Zijn denken gaat dat van ons immers ver te boven.

Wat kunnen wij hier nu van leren?

Wat wij hier van kunnen leren, dat is dat God altijd te vertrouwen is, en dat je alles aan hem mag overlaten. Ook wil Hij jou leren om daarin onvoorwaardelijk te zijn. En ik begrijp heel goed dat dit moeilijk is. in het geval van mijn dochter, kostte het mij ook behoorlijk wat strijd om de controle los te laten.

Het is ook heel vaak zo dat wij Zijn wegen helemaal niet snappen. Waarom gaat de ene persoon wel dood aan kanker en de ander wordt genezen? Waarom komt die doorbraak, op welk vlak dan ook, nooit in je leven, terwijl je er al zo lang voor bid? Waarom overkomt jou altijd van alles en nog wat, en heb je altijd pech? Waarom………? Zo ontzettend veel vragen, waar wij geen antwoord op hebben.

Weet je, Jezus is in de wereld gekomen om het koningschap op Zich te nemen, en af te rekenen met satan. En er waren veel mensen die daar een bepaald beeld van hadden. Een beeld wat met palm Pasen helemaal bevestigd werd, toen Jezus Jeruzalem binnen trok. Iedereen had toen zoiets van nu gaat het gebeuren, en knikkert Hij de Romeinen het land uit. maar een paar dagen later werd Hij gearresteerd, en in hechtenis genomen. Hij werd berecht en ter dood veroordeeld. Iedereen dacht nu is alles verloren, maar juist op dat moment dat Jezus riep ‘het is volbracht’ en Zijn hoofd boog en stierf, toen werd de grootste overwinning ooit binnengehaald. Omdat Jezus in de rechtstreekse confrontatie met de dood en het dodenrijk de volle overwinning behaald heeft, en de derde dag weer werd opgewekt uit de dood.

De dood heeft niet het laatste woord, maar Koning Jezus!

En deze Jezus daagt jou uit om de controle bij Hem te laten, en om samen met Hem tussen de lijntjes door te gaan schrijven, om zo te ontdekken de doelen die Hij voor en met jou heeft. Laat het los, en kom uit je comfortzone. Probeer om niet altijd voorspelbaar te zijn, en ga anticiperen aan Gods hand.

Ook wanneer dingen anders gaan in je leven dan dat jij voor ogen had, ook dan is en blijft God alle vertrouwen waard.