Home

Welkom bij De Openbaring

De Openbaring is een worship programma dat iedere maandag vanaf 21.00 uur te beluisteren is op Ede FM.

En is iedere dinsdag vanaf 21.00 uur te beluisteren op de webradio van Stilok klik hier om dit te beluisteren.

Door middel van dit programma willen we mensen bereiken met de liefde van onze Heer Jezus Christus.

Nieuws!

  • 20 en 21 december hebben we onze jaarlijkse kerstshow op Ede FM en Stilok, dit jaar zal Zefanja Baädilla spreker zijn. Het thema is Vreugde in mijn hart!
  • 27 en 28 december hebben we een worshipnight!
  • Wij zoeken mensen met een bij zonder verhaal, dat kan een verhaal zijn over een zendingsreis of een wonder. Of iets anders wat je leven totaal veranderd heb. Ben jij iemand die dit meegemaakt heb en vind je het leuk om hier meer over te vertellen op de radio stuur dan een mailtje naar info@deopenbaring.nl.

Deze week bij de openbaring!

Week 49: Gods heerlijkheid! door Edward v/d Pol

Nadat Jezus dit had gezegd, keek Hij omhoog naar de hemel en zei: “Vader, nu is het tijd. Wilt U nu laten zien hoe machtig de Zoon is. Dan kan de Zoon ook laten zien hoe machtig U bent. 2 U heeft Hem de macht gegeven om het eeuwige leven te geven aan iedereen die U Hem heeft gegeven. 3 Het eeuwige leven is dat de mensen U kennen, de enige echte God, en Jezus Christus die U heeft gestuurd. 4 Ik heb op aarde laten zien hoe machtig U bent. Zo heb Ik de taak gedaan die U Mij had gegeven. 5 Vader, wilt U Mij nu dezelfde eer en macht geven die Ik bij U had toen de wereld nog niet bestond.6 Aan de mensen die U Mij heeft gegeven, heb Ik laten zien wie U bent. Ze waren van U en U heeft hen aan Mij gegeven. Ze hebben uw woorden geloofd. 7 Nu weten zij dat alles wat U aan Mij heeft gegeven, van U komt. 8 Want Ik heb hun alles verteld wat U Mij heeft gezegd. En ze hebben mijn woorden geloofd. Ze hebben geloofd dat Ik bij U vandaan ben gekomen en dat U Mij heeft gestuurd. 9 Ik bid voor hen. Maar Ik bid niet voor de mensen die Mij niet geloven. Ik bid voor hen die U Mij heeft gegeven, want ze zijn van U. 10 Alles wat van Mij is, is van U. En alles wat van U is, is van Mij. En in hen is te zien hoe machtig Ik ben. Johannes 17:1-10 BB

De openbaring is te beluisteren op:

[] Maandag 6 december om 21.00 uur EDE FM

[] Dinsdag 7 december om 21.00 uur Op Stilok webradio (www.stilok.nl)

Uit het hart!

De belofte die Jezus tegen zijn discipelen deed geld ook voor ons!

 

In deze roerige tijd van Corona, waar iedereen eigenlijk niet zeker weet hoe we hier uit gaan komen. Wil ik het hebben over de belofte die Jezus deed aan zijn discipelen toen Hij naar de vader ging. En deze belofte geld ook voor ons ook in 2020, we lezen in  Matteüs 28:20

En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Kan je nagaan dat je één van de 12 discipelen was in die tijd van Jezus, en je veel wonderen heeft gezien. Je heb zelfs gezien dat Jezus uit de dood opstond na een gruwelijke dood aan het kruis. En dan gaat Jezus naar de Vader toe omdat zijn werk er op zit. Ik kan me zeker bedenken hoe dat is geweest voor de discipelen, dan denk je dat Hij weer helemaal terug is en dan gaat Hij toch weer weg. Omdat zijn taak erop zit en dat nu zijn volgelingen de wereld in mogen gaan om het woord verder te verkondigen.

En dan doet Jezus een belofte, een belofte die voor iedereen geld. Ik ben met u, tot de voleinding der wereld. Mooi he dat is een belofte waar wij ook aan vast mogen houden, zeker in deze tijd waar niks zeker lijkt. Lijkt deze belofte juist wel zeker, Jezus is bij ons, waar we ook heen gaan. En wat we ook doorstaan, Jezus laat ons niet los. Tijdens het schrijven van dit stukje moet ik enorm denken aan Psalm 23 De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Zoek deze psalm maar eens op en lees hem hard op voor, en je proeft dan ook Zijn belofte hier uit dat Hij bij ons is.

Laten we dus daarom dicht bij Jezus blijven vooral in moeilijke tijden, maar juist ook in goede tijden. We hebben Hem nodig, we kunnen niet zonder Jezus. Blijf bij Jezus lieve mensen, Hij is bij jou tot de voleinding van de wereld.

Juni 2020 Corné Westerman

Worshiplied van de Maand

December 2021: Hillsong Worship – Resurrender